EAS – starditoetus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), vaadanud läbi Main Part Design OÜ esitatud taotluse registreerimisnumbriga EU52569 projektile „Main Part Design OÜ – starditoetus” väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ alusel toetuse saamiseks,

leiab:

Taotleja ja esitatud taotlus vastavad Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi taotluste menetlemise määrus) § -des 2 ja 4 ning meetme määruse §-des 13 ja 15 sätestatud nõuetele.

Projekti eesmärgiks on leida uusi välispartnereid, soetada BIM tarkvara ja vajalikke seadmeid ettevõtte arendamiseks.

Projekti kogumaksumus on 18 827,50 (kaheksateist tuhat kaheksasada kakskümmend seitse eurot, viiskümmend senti) eurot, millest Toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 3 827,50 (kolm tuhat kaheksasada kakskümmend seitse eurot, viiskümmend senti) eurot ja toetus on maksimaalselt 15 000,00 (viisteist tuhat eurot, null senti) eurot.