Arhitektuurne projekteerimine

Meie spetsialistid omavad arhitektuursete projektide loomise kogemust era, korteri ja ridaelamute projekteermises. Koostöö käigus me arvestame Teie soovidega, räägime läbi Teie ideedest, pakume alternatiivset visiooni probleemile, et tulemuseks luua funktsioonaalne, energiasäästlik, esteetiline ja keskkonnaga harmoniseeritud kodu.

Meie ettevõte arhitektorid tagavad individuaalset lähenemist igale kliendile, teostades ideid vastavalt tellija soovidele järgmiseid arhitektuurseid projekteerimise etappe:

  • Eskiisprojekt(toimub tellijaga läbirääkimine, ehitise detailne käsitlemine, täpsustatakse sisu, ruumide paiknemise alasid. Toimub näidete ja kontseptsioonide valik. Eesmärgiks- selgitada tellija soovid).
  • Arhitektuurne projekt(eskiisi peal kavandatakse planeering 3D formaadis. Tulemuseks tellija näeb, kuidas maja võib näha nii seespoolt kui väljaspoolt).
  • Tööprojekt(arhitektor töötleb projekti arvestades olevaid konstruktsioone ehitusinseneri juhendamisel).